wervingsmiddelen

Implementeren 'Op weg naar de informatiemaatschappij'

m.b.t. knelpunten in het onderwijs

- Afspraken maken met onderwijsinstellingen op welke manier IT in het curriculum kan worden geintegreerd dmv 'inpassingsmodules', IT-clinic, stages, gastcolleges, competities, duaal leren, etc.

Resultaat: studenten leren IT beter kennen en worden daardoor in staat gesteld om een weloverwogen beslissing te nemen om hun toekomst in de IT te zoeken.